ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΚΥΚΛΑΔΕΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Άφθονο νερό με λιγότερο κόστος για την Σαντορίνη

Λύση στο τεράστιο πρόβλημα της υδροδότησης της Σαντορίνης, με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έρχεται να δώσει η υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου σχεδίου που ξεκινά για τις νησιωτικές περιοχές. Το αντικείμενο του έργου, που θα υλοποιηθεί σε πολλά νησιά αλλά θα έχει αφετηρία τη Σαντορίνη και συγκεκριμένα τη Θηρασιά, έχει την ονομασία «Εξελιγμένα ενεργειακά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση νερού και μονάδων αφαλάτωσης σε απομονωμένες Νησιωτικές Κοινότητες». Λίγο πριν την υλοποίηση του έργου, ήρθαν και κάποιες αναγκαίες τροποποιήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πλέον είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Το προβλεπόμενο έργο

Το μεγάλο αυτό έργο αφορά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των μονάδων αφαλάτωσης στο Δήμο Θήρας, με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης στη νήσο Θηρασιά και την κάλυψη της καταναλισκόμενης ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ), ενώ οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και, από τις Δότριες Χώρες, το Πανεπιστήμιο του Στάβανγκερ της Νορβηγίας (University of Stavanger). Ο στόχος της πράξης είναι η αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων αφαλάτωσης σε πόσιμο νερό με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της αντίστοιχης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης από το κόστος της ενέργειας, Η πράξη δεν παράγει καθαρά έσοδα και το πρόσθετο νερό δεν θα πουληθεί σε κάποιον τρίτο αλλά θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ανάγκες των κατοίκων αποκλειστικά. 

Η πρόβλεψη για τα αρχικά έργα

Η πρόταση περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας αφαλατωτικής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 200 m3/day, και την εγκατάσταση 3 μονάδων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνολικής ετήσιας παραγωγής 438.000 kWh. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα εκμεταλλεύεται την τοπική διαθέσιμη βιομάζα, ονομαστικής ισχύος 50 kW. Παράλληλα, προτείνεται η κατασκευή αιολικού πάρκου, μικρής κλίμακας, στη νήσο της Θηρασιάς, το οποίο θα αποτελείται από 5 καινοτόμες ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα, συνολικής ονομαστικής ισχύος 7,5 kW. Στη συγκεκριμένη αφαλατωτική μονάδα προτείνεται και η κατασκευή ενός μικρού φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο θα εγκατασταθεί στη χτιστή δεξαμενή, που βρίσκεται στην αφαλατωτική μονάδα της Θηρασιάς, συνολικής έκτασης 230 m2 (ονομαστικής ισχύος 10 kW). 

Ο συνδυασμός της συνολικής παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται, για λόγους απλότητας και μείωσης του συνολικού κόστους, μέσω της μεθόδου net – metering. Στην πρόταση περιλαμβάνονται επίσης οι απαραίτητες προκαταρκτικές και ολοκληρωμένες μελέτες από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για την εγκατάσταση των προτεινόμενων συστημάτων, τη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας αυτών και την εκμετάλλευση του διαθέσιμου δυναμικού, καθώς και η μελέτη χαρακτηριστικών, ο σχεδιασμός και η κατασκευή πρωτότυπου αεροστροβίλου παραγωγής ενέργειας για τη μονάδα βιομάζας.

Τέλος, περιλαμβάνεται η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην τοπική κοινότητα της Θήρας και την επιστημονική κοινότητα, την ευρύτερη επικράτεια και το εξωτερικό και το διαδίκτυο.

Οι τροποποιήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η αρχική πρόταση περιλάμβανε την εγκατάσταση 3 μονάδων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνολικής ετήσιας παραγωγής 438.000 kWh. Ωστόσο, η αρχική απόφαση ήταν αναγκαίο να τροποποιηθεί καθώς χρειάστηκε αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Στην τροποποιημένη πρόταση έχει αφαιρεθεί η μέθοδος καύσης βιομάζας, ενώ τονίζεται ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι τύποι μικρών ανεμογεννητριών που να συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά της αρχικής πρότασης, με αποτέλεσμα και αυτό το φυσικό αντικείμενο να αφαιρείται..

Στην τροποποιημένη πρόταση, λοιπόν, αυξάνεται η ισχύς του φωτοβολταϊκού πάρκου στα 60kW, χωρίς να απαιτείται σχετική αδειοδότηση, ενώ ταυτόχρονα με την αφαίρεση των συστημάτων με χρήση θερμικής και αιολικής ενέργειας καταργείται και το σχετικό υποέργο με εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Με την συγκεκριμένη τροποποίηση αποτυπώνεται ορθά και ο δείκτης Εκτιμώμενης Εξοικονόμησης Κόστους στα 56.000 ευρώ ανά έτος.

What's your reaction?

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.